Betreft : overgang van de eerste naar de tweede graad / overgang van de tweede naar de derde graad
 
 > info aan de leerlingen wordt in de klassen gegeven (2e trimester, vlak voor de infoavond)
> infomiddag (einde 2e trimester) waarbij leerlingen vragen kunnen stellen aan de leerkrachten van de volgende graad
> info aan de ouders wordt tijdens de infoavond gegeven (zie schoolkalender : 2e trimester) 
> info mogelijk via titularis, adjunct-directeur of CLB (na afspraak)
> info (met overzicht studierichtingen, adressen van scholen,...) via :
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/so/structuur.asp
en
http://www.studiekiezer.be/Secundair/index.html